TERUG

VERDER

Project Timeline 1 i.h.k.v. KVF 30 jaar

Een kunstenaar maakt een kunstwerk over een jaar, in dit geval over 1990

In 1990 stierven twee jonge en markante homoseksuele mannen aan aids: Frans Kellendonk (schrijver van o.a. het boek Mystiek lichaam) en Keith Haring (de graffitikunstenaar die door de museumwereld was omarmd)

Mystiek lichaam is een ironische roman over een incompleet gezin waarin de moeder ontbreekt en waarin de homoseksuele zoon overlijdt aan aids . De katholieke kerk predikt het ideaal van het traditionele gezin gericht op voortplanting. Dat ideaal komt op losse schroeven te staan zodra de moeder ontbreekt en er is geen ruimte voor de homoseksuele man in deze traditie. De titel, mystiek lichaam, verwijst naar de verbintenis tussen Christus en de kerk, god en de mens, eveneens een traditie die wankelt in 1990.

Het werk van Keith Haring is een voorbeeld van de ironie van de kunst en de kunsthandel doordat straatkunst een beleggingsobject wordt, een thema dat ook in de roman van Kellendonk voorkomt.    

Ook in 1990 is de relatie van de kunstenaar met zijn kwast, eveneens een mystiek lichaam, op losse schroeven komen te staan doordat Photoshop 1.0 op de markt kwam. Er is een nieuwe digitale kleurdoos beschikbaar gekomen waarmee alles kan.

Ironie is milde spot door het tegenovergestelde te zeggen van wat wordt bedoeld. Beeldende kunst of de roman zijn in zichzelf ironisch omdat het kunstmatige weergaven van de werkelijkheid zijn. Kunst is ironie, evenals het leven, zeker als twee succesvolle dertigers in hun creativiteit worden gesmoord door een onzichtbaar gevaar, aids.