Keuze

Schilderen is, behalve wat technische handelingen, kleuren, compositie e.d., vooral een zaak van kiezen. Als je voor een leeg doek gaat zitten, moet je kiezen. Vaak stokt het daar al. Het is moeilijk om iets geheel nieuws te verzinnen. Je valt automatisch telkens terug in je eigen beperkingen. Veel schilders beginnen met opbrengen van een licht neutrale ondergrond omdat ze bang zijn voor het wit. Je moet kiezen. Als je de ondergrond ongelijkmatig grijs schildert heb je al wat en kun je gemakkelijker kiezen. Door deze truc introduceer je het toeval in het werk en toeval kan tot verrassingen leiden. Je moet echter telkens blijven kiezen. Telkens moet je wennen aan je keuze. Ook als je al iets geschilderd hebt moet je kiezen; voorstelling, kleur, stoppen of doorgaan.

De knikker kan naar links rollen, of naar rechts. De wereld is instabiel. Iedere beweging dwingt tot een keuze. De kunstenaar zoekt intuitief maar uiteindelijk is het eindresultaat een bewuste keuze.